Privacy Beleid

Privacy Beleid

Nonovation bvba neemt de bescherming van de persoonsgegevens van de Gebruikers zeer ernstig. Het doel van deze Privacy Policy is U te informeren over welke informatie wordt verzameld, hoe wij deze zullen gebruiken, en hoe u deze kan wijzigen of verwijderen.

Nonovation bvba behoudt zich het recht om de Privacy Policy te wijzigen. Indien u omwille van de aanpassingen uw persoonlijke informatie wenst te verwijderen, kan dit conform Paragraaf 2.

Definities van termen gebruikt in deze Privacy Policy kan u vinden in artikel 14 van de Algemene Voorwaarden.

Verzamelde informatie en gebruik

De persoonlijke gegevens die U ons bezorgt, worden verwerkt in een database beheerd door Surimi Marketing, een afdeling van Pegatex NV, gevestigd te 8573 Anzegem, met maatschappelijke zetel te Tjampensstraat 10 en is geregistreerd onder het BTW nummer BE 0428.294.986. Nonovation bvba gebruikt Uw gegevens om de overeenkomst te kunnen voeren en voor eigen marketingdoeleinden.

Onder “Persoonlijke informatie” wordt verstaan: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, kredietkaartnummer, enz. Deze informatie wordt verzameld wanneer U intekent op onze nieuwsbrief of andere infovelden invult, of wanneer U een online bestelling plaatst. Nonovation bvba verwerkt tevens informatie met betrekking tot welke pagina’s worden bezocht op de Site (“tracking”) om zo aan de noden en wensen van de Gebruiker te voldoen.

Corrigeren of verwijderen van informatie

Het is steeds mogelijk uw persoonlijke gegevens op te vragen door een e-mail te sturen naar Nonovation bvba op het volgende email adres: marleen@marlieve.be Deze persoonlijke gegevens kunnen via dezelfde weg worden aangepast of verwijderd indien daartoe wettelijke grond bestaat. Daarnaast kan U via voormeld e-mailadres steeds vragen niet meer te worden gecontacteerd voor directe marketing doeleinden.

Beveiliging van persoonlijke informatie

Nonovation bvba en zijn partner Suri Marketing (Pegatex NV) stellen alles in het werk om de Gebruikersgegevens te beschermen. Een betaling via een kredietkaart zal enkel worden opgeslagen via Mollie BV, een erkend Nederlands bedrijf dat maandelijks de betalingen verzorgt voor 40.000 bedrijven.

Cookies plaatsen en IT informatie opslaan

De Site maakt gebruik van “cookies”. Een cookie is een klein blokje gegevens die onze server op Uw PC plaatst met als belangrijkste doel het bestelproces te faciliteren. Voor meer informatie met betrekking tot “cookies” wordt verwezen naar : www.allaboutcookies.org. Wordt U doorgestuurd naar ons via een partner (affiliate), dan plaatsen wij een cookie teneinde een nauwkeurige tracking toe te laten. Onze Site herkent de homeservers van bezoekers, maar niet hun e-mailadressen.

Bijkomend zullen wij het IP adres van uw Internet Provider opslaan in onze web logs, samen met het browser type, het operating system en de bezochte pagina’s op de Site.

Kinderen

Kinderen (jonger dan 13 jaar) mogen onder geen enkele omstandigheid gebruik maken van onze diensten. Jongeren (tussen 13 jaar dan 18 jaar) mogen geen persoonlijke informatie doorsturen, of bestellingen plaatsen en kunnen dus enkel gebruik maken van de diensten van de Site onder toezicht en goedkeuring van de ouders of voogd.

Nonovation bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik van deze site door kinderen en jongeren en behoudt zich het recht voor om bestellingen geplaatst door kinderen of jongeren te weigeren.

Links

Mogelijks zal u links vinden op de Site naar andere websites. Zodra u evenwel de Site verlaat is de Privacy Policy van Nonovation bvba niet meer van toepassing. Nonovation bvba is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor de informatie op een andere website.

Privacy Policy aanvaarden

Deze Privacy Policy voorziet u van al de informatie noodzakelijk om de keuze te kunnen maken of U deze Site wenst te gebruiken en dus uw persoonlijke informatie naar Nonovation bvba wenst te verzenden. Door op de Site te vertoeven en elektronisch met ons te communiceren, erkent en aanvaardt U de Privacy Policy. Automatisch gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke informatie zoals die in deze Privacy Policy wordt omschreven.

Vragen?

Voor vragen kan u steeds terecht bij Nonovation bvba op volgend e-mailadres : marleen@marlieve.be of Nonovation BVBA, Pijplap 66 – 8560 Gullegem – België.